Συννεφιές


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Δεξιόστροφη αριστερά

    
                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Road artists


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Ελεύθεροι δρόμοι


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Φτώχεια και οργή


                                                                                                         Photo-Δράστης : "περι πλανητης"

Λαϊκές αντιστάσεις


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

9/4


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Μάχιμοι


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Χαλεποί καιροί


                                                                                                         Photo-Δράστης: "Black & White"

Ετσι είναι


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"