Αγωνιστική διέξοδος


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Εν Τύπω


                                                                                              Photo-Δράστης: "ο μικρός φωτογράφος"

Comandante Fidel...

Αβάνα - Κούβα (από παλιό μας φιλμ)

                                                                                                             Photo-Δράστης: περι πλανητης"

Καμία κατανόηση


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Σημαίες


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Δρόμοι της πάλης


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

1973-2016


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Ούτε


                                                                                                   Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"