Απαγκίστρωση


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Λαϊκό ΟΧΙ


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

No - no


                                                                                                          Photo-Δράστης: "Black & White"

Αντιευρώ


                                                                                                          Photo-Δράστης: "Black & White"

Κ.Κ.


                                                                                                 Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου" 

Μέχρι τέλους


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Ξεσηκωμός


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Μασήσατε (εσείς)


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"