Κόκκινο βατράχι


                                                                                                         Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Αλκυονίδες


                                                                                                 Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Σχέσεις στοργής


                                                                                                Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Άστεγοι

                                                                                                               
                                                                                                        Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Καλλιτεχνικές ανησυχίες


                                                                                                        Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Live


                                                                                                               Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Χαμηλές πτήσεις


                                                                                                       Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Συνθήματα


                                                                                                                     Photo-Δράστης "blackmore"

Abandonment


                                                                                                                Photo-Δράστης "blackmore"

Εργάτες της γης


                                                                                                       Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου" 

Πρωινά


                                                                                                        Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Γυμνές αλήθειες


                                                                                                      Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"


Θυελλώδες


                                                                                                      Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Κίνητρο


                                                                                                 Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"                 

Εν Αττική


                                                                                                       Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"