Φέγγος


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Ρε άντε...


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Οπτιμισμός


                                                                                                         Photo-Δράστης: "περι πλανητης" 

Τεχνούργημα


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Αδέσμευτο


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Νυχτερινός πλους


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Noema


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Ενθύμηση


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Beauty


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Οιωνός


                                                                                                   Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Κ.Ο.Κ


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Άλλη νοοτροπία

          
                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Απόμαχο


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"