Ποιος θυμάται;


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Un tango grupo


                                                                                                   Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Orquesta


                                                                                                   Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"El violinista


                                                                                                   Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"