Κέντρο αγώνα
                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Υπουργείο ανεργίας


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Ανελεύθερο


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Μεσοδρομίς


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Πετρωτό


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Κομψότης


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Must have


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Προεκλογικές υποσχέσεις


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Αντιμέτωπο


                                                                                                          Photo-Δράστης: "Black & White"

Προϋπαντώ


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"