Σαρωνικός


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Μητρότητα


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Κινητή επικινδυνότητα


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Λαϊκό καθήκον


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Αντιστάσου


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Δρόμοι


                                                                                                         Phoτο-Δράστης: "περι πλανητης"

Black & White


                                                                                                         Photo-Δράστης: "Black & White"