Ατίθασες στάσεις


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Δεύτερος γύρος


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Προ νυκτός


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Αθηναϊκόν


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Εργάτες όλου του κόσμου


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Σύροι πρόσφυγες


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Ταξικά αδέρφια


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Ν.Ρ.


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Αυτό!


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Φθορά των συνειδήσεων


                                                                                                          Photo-Δράστης: "Black & White"

Τύφλα


                                                                                                          Photo-Δράστης: "Black & White"

Απεργία πείνας


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"