Αξιολόγηση


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Μοναχικό


                                                                                                   Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Παρα θαλάσσιο


                                                                                                   Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Ανεξαρτησία


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Κυματισμός


                                                                                                   Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Η αντίθεση


                                                                                                          Photo-Δράστης: "Black & White"

Βράχος


                                                                                                          Photo-Δράστης: "Black & White"