Εορταστικό


                                                                                                 Photo-Δράστης: "Κοχύλι του  Αιγαίου"

Ευχετήριον


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Κουαρτέτο


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Φωνή απόγνωσης


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Ακρό πολη


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Μπλόκο


                                                                                                          Photo-Δράστης: "Black & White"

Ερωτοτροπίες


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Παρεούλα


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Κουφάρι


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Αληθές

                                                                                                         
                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Εν συγκρίσει


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"

Κάτω τα χέρια


                                                                                                          Photo-Δράστης: "περι πλανητης"

Φυλακισμένη στοργή


                                                                                                  Photo-Δράστης: "Κοχύλι του Αιγαίου"