Κυριακή στη Ρώμη


Piazza del la Rotonda

                                                                                                                      Photo-Δράστης: "blackmore"

Δεν υπάρχουν σχόλια: