Τέχνη


Τα χάλκινα άλογα του Λυσσίπου - Βενετία

                                                                                                                Photo-Δράστης: "blackmore"

Δεν υπάρχουν σχόλια: